Copyright

© Copyright Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen 2014 -2022. Alle rechten voorbehouden.

Gegevens die op deze website afgebeeld zijn, zijn eigendom van of in licentie bij Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Hieronder zijn begrepen: producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht. Deze mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming van Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.yvonnedehont.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Wij streven ernaar alle informatie op onze website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is. Alle informatie op deze website wordt daarom onder voorbehoud verstrekt. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van deze website wordt uitdrukkelijk afgewezen

Aan de inhoud van deze website kan dan ook geen rechten worden ontleend. Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie op deze website. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op websites of bronnen waarnaar verwezen wordt.

De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.

Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen. Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de website.