Corona Protocol – versie 3 augustus 2020

Update 15 februari 2021:

In verband met COVID-19 en de huidige maatregelen van het RIVM en Rijksoverheid zal het geven van workshops op locatie extra streng beoordeeld worden op veiligheid en naleving van de maatregelen. Indien er niet voldaan kan worden aan deze aanscherpingen, dan zullen workshops geen doorgang vinden.

Door naleving van de RIVM-richtlijnen zorgen we er samen voor dat we het coronavirus onder controle houden. Ik (de docente) heb derhalve voor mijn workshops  en andere dienstverlening op locatie een protocol opgesteld om te zorgen dat ik/wij, in samenwerking met de opdrachtgever, veilig kunnen werken. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM en Rijksoverheid. En uiteraard zijn de workshops het net zo leuke en leerzaam zoals je van mij mag verwachten, ook op afstand.

 Protocol voor workshops op locatie

Algemeen

– De RIVM-richtlijnen en de Algemene regels van de Rijksoverheid zijn leidend. Dat betekent:

 • We houden altijd 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar
 • We wassen onze handen vaak en goed. Indien mogelijk neem zelf desinfecterende gel mee.
 • We schudden geen handen.
 • We niezen/hoesten in onze elleboog en raken met onze handen ons gezicht niet aan.
 • Je komt alleen naar de workshop als je geen klachten hebt die kunnen wijzen op het coronavirus. Heb je verschijnselen zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, (lichte) hoest en verhoging of koorts (vanaf 38 graden) dan blijf je thuis. Ook wanneer 1 van je gezinsleden deze klachten heeft, blijf je thuis
 • Open workshops: In tegenstelling tot voorheen kunnen we geen koffie, thee en wat lekkers verzorgen. Neem dit dus zelf mee.

– De opdrachtgever/organisatie neemt vooraf een intake af met de deelnemers, waarin de gezondheidsregels worden besproken.

– Een deelnemer dient zich van te voren hebben aangemeld en kan niet spontaan/last minute deelnemen aan een workshop.

– De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiëne maatregelen voor. Dat betekent dat in de workshopruimte beschikbaar is:

 • desinfecterende handgel
 • papieren handdoekjes
 • oppervlaktesprays
 • op toiletten zeep en papieren handdoekjes

Workshopruimte:

Bij een workshop op locatie van de opdrachtgever dient de opdrachtgever onderstaande te verzorgen. Een workshop op locatie georganiseerd door de docent, dan regelt de docent onderstaande.

 • Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
 • Zorg dat stoelen en/of tafels op 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn.
 • Ieder heeft zijn eigen vaste zitplaats.
 • Zorg dat er in de workshopruimte bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays liggen.
 • Reinig gebruikte cursusmaterialen regelmatig.
 • Iedere cursist krijgt zijn/haar eigen materiaal, er wordt niet gedeeld met elkaar.
 • Maak contactoppervlakken en aanraakpunten meerdere keren per dag schoon op de reguliere wijze.
 • Zorg dat deuren van ruimtes en looproutes blijven open staan, zodat er minder aangeraakt hoeft te worden.
 • Bij de ingang van de workshopruimte staat de 1,5 meter regel op een bord/poster, zoals je die nu overal (in winkels et cetera) ziet hangen.
 • Zie erop toe dat op de locatie looppaden zijn aangegeven om 1,5 meter afstand te kunnen reguleren. Indien mogelijk door een ingang naar binnen en door een andere uitgang naar buiten.
 • Het is van belang dat de ruimte 24 uur per dag wordt geventileerd, bijvoorkeur via natuurlijke ventilatie (roosters boven een raam, kieren). Of anders via mechanische ventilatiesystemen. Goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat.

Gedurende Workshop:

 • Deelnemers en docent wassen hun handen met zeep voor aankomst in lokaal.
 • Deelnemers gaan 1 voor 1 met 1,5 meter afstand naar binnen en nemen plaats.
 • Bij binnenkomst in de workshopruimte wassen deelnemers en docenten hun handen met de desinfecterende gel of spray. Tussendoor en bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw.
 • Deelnemers/cursisten en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels/stoelen af met desinfecterende spray en herhalen dit bij het verlaten van de ruimte.
 • Na afloop en gedurende eventuele pauze gaan deelnemers wederom 1 voor 1 met 1,5 meter afstand naar binnen/buiten gaan.

Geef de deelnemers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol van de workshop moet worden uitgevoerd.

Docent en deelnemers spreken elkaar aan op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.

De docent kan helaas niet naast je komen zitten / staan en meekijken voor advies, want dan houden we niet de juiste afstand. Uiteraard krijgen deelnemers ook tijdens de workshop veel tips en tricks en kan men, op 1,5 meter afstand, al hun vragen stellen.

De workshop-inhoud kan qua inhoud worden gewijzigd en/of aangevuld, om te voldoen aan de richtlijnen. Wijzigingen geven geen recht op aanpassing tarief, schade- vergoeding en/of restitutie van het reeds Betaalde.

Indeling Workshopruimte: 

1. Een lange tafel met voldoende 1,5 meter afstand, ook rondom de tafel/stoelen.

corona proof opstelling vergaderruimte / workshopruimte

2. Meerdere tafels met max 2 personen aan een tafel, met voldoende 1,5 meter afstand, ook rondom de tafel/stoelen.

corona proof opstelling vergaderruimte / workshopruimte

3. Aantal deelnemers is afhankelijk van de grootte van de beschikbare ruimte. 10 deelnemers zal meestal het maximum zijn. Het minimum voor workshop op locatie is  4 deelnemers.

4. De opstelling en benodigd materiaal (beeldscherm en flipover(s)) dient al gereed te staan vóór aankomst van de docent. Opdrachtgever/organisatie wijst een persoon aan die hier zorg voor draagt.

Remote workshops

 • Voor remote workshops, oftewel workshops via beeldbellen, kan er gebruik gemaakt worden van Microsoft Teams of Zoom. Ook in de vorm van een webinar is mogelijk.
 • Maximale groepsgrootte is bijvoorkeur 15 personen, voor voldoende individuele aandacht. Grotere groepen kan in overleg ook.
 • Deelnemers dienen zelf voor tekenpapier, een tekenpen en eventueel stiften te zorgen.
 • Deelnemers ontvangen via e-mail de instructies, via docent of via contactpersoon opdrachtgever/organisatie
 • 10 minuten voor aanvang ontvangt elke deelnemer een mail met een link naar het kanaal in Microsoft Teams of een member id + password voor Zoom.

Afspraken:

 • Iedereen komt op tijd.
 • Gebruik oordopjes of een koptelefoon.
 • De docent bepaalt wie het woord krijgt. Gebruik handgebaren of de chatfunctie om de aandacht van de docent te vragen.
 • Wanneer je niet aan het woord bent, demp je je microfoon (gebruik de mute-knop)
 • Steek (virtuele) hand op als je iets wilt zeggen/vragen.
 • Geen telefoons tenzij je deze gebruikt voor het beeldbellen.
 • Zorg ervoor dat je telefoon op stil staat en alle notificaties uitstaan.
 • Zorg voor een rustige omgeving tijdens de workshop.
 • Je focust op de workshop en doet geen andere dingen (zoals het lezen van e-mails) tijdens de workshop.
 • Kijk in de camera / webcam als je iets wilt zeggen.
 • Activeer allemaal de chatfunctie in beeld om met codes snel aan te kunnen geven aan de docent wat je wilt:
 • !    =   Stop de workshop, ik signaleer technische problemen zoals met geluid of presentatie en kan zo de workshop niet volgen
 • =  Leg dat eens verder uit
 • = Ik wil iets laten zien (via camera of scherm delen)
 • 🖐 = Ik heb een vraag / wil iets zeggen

Fotografie

We houden ons aan de COVID-19 regels die op de te bezoeken locatie gelden.
We plannen een meerdaagse fotografieopname zoveel mogelijk aaneensluitend.
De fotograaf blijft zo beperkt mogelijk op locatie en vertrekt direct zodra het werk klaar is.
Er wordt bij het fotograferen van mensen gebruik gemaakt van een statief om bij het fotograferen de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.
Ook voor fotografie van openbare ruimtes zijn de basisregels van de rijksoverheid leidend.
Probeer trainingen en workshops op het gebied van fotografie worden ook zoveel mogelijk online gegeven.

Het Protocol kun je hier downloaden.

Disclaimer:
Dit protocol is een levend document dat aangepast wordt naar aanleiding van de actuele situatie in Nederland. Zodra er wijzigingen in landelijke overheidsmaatregelen worden doorgevoerd, dan zal dit  protocol daar zo spoedig mogelijk op aanpassen. Het document is zorgvuldig samengesteld op basis van de nu beschikbare informatie, desondanks kan het zo zijn dat sommige teksten niet meer actueel of juist zijn. Mochten de maatregelen wederom aangescherpt worden, waarbij niet voldaan kan worden aan deze aanscherpingen, dan zullen workshops (met name op locatie) en eventuele andere dienstverlening geen doorgang vinden.