Getekende Animaties

Getekende animaties (ook wel whiteboard animaties genoemd).

Je wilt graag een of meerdere getekende animaties laten maken voor je bedrijf. Bijvoorbeeld over de strategie, een nieuw groots project of de lancering van een nieuw product of werkwijze.

Perfect! Tegenwoordig leven we namelijk in een maatschappij waarin iedereen overladen wordt met informatie. Door de combinatie van beeld, geluid en tekst blijft de boodschap veel beter hangen. Met een getekende animatie kan een complex verhaal simpel en helder worden verteld. Het is de kracht van simpele en krachtige tekeningen gecombineerd met een heldere voice-over en duidelijke tekst.

Het doel van deze getekende animaties is dan ook altijd om een complex verhaal te vertellen in een korte tijd. Een animatie duurt 1 tot max 5 minuten. Hoe complexer het verhaal of hoe uitgebreider het verhaal, des te meer minuten heb je nodig. Ik zal echter, vanuit mijn marketingachtergrond en als ‘leek’, altijd kritisch meekijken naar jullie verhaal en jullie wijzen op onnodig of onduidelijk stukjes verhaal, zodat het verhaal, kort, bondig èn duidelijk zal zijn.

Ik werk met een duidelijk stappenplan:
1. Bespreking
We bespreken, bijvoorkeur face-to-face, wat jullie verhaal/boodschap is die jullie willen communiceren. Ook bespreken we op dat moment de gewenste tekenstijl en eventuele kleuren.

2. Kostenindicatie en Outline verhaal
Op basis van jullie wensen maak ik een kostenindicatie. Facturatie is op basis van nacalculatie, tenzij anders afgesproken.
Tevens ontvangen jullie een outline van het verhaal, waarin o.a. vermeld staat; de doelgroep, doel animatie, Look & Feel etc..

3. Script en storyboard
Ik schrijf op basis van jullie verhaal en boodschap het script en maak een storyboard van alle scenes, aansluitend bij het script.
Jullie geven hierop feedback. Hierbij wordt altijd geadviseerd om dit breder voor te leggen in de organisatie om te testen of het verhaal duidelijk is voor anderen.

4. Voice-over opname
Zodra script en storyboard akkoord zijn, wordt de voice-over door een professional ingesproken. Ik werk regelmatig samen met Katja Prins.
De voice-over wordt meestal door mij geëdit, afhankelijk van de werkwijze van de voice-over professional.

5. Visuals tekenen
Ondertussen teken ik alle scenes van het storyboard en maak de bestanden gereed voor animatie.

6. Montage animatie
Zodra de voice over en tekeningen klaar zijn worden deze , tezamen met eventuele achtergrondmuziek en geluidseffecten, door mij gemonteerd tot een inspirerende animatie.

7. Getekende animatie toesturen
Jullie ontvangen de animatie in verschillende formaten, op basis van jullie wensen.

Ik heb al meerdere animaties geproduceerd. Deze worden vaak ingezet voor interne communicatie binnen een organisatie. Dus helaas kan ik deze niet op mijn site laten zien.
Maar tijdens ons eerste contact kan ik een en ander laten zien en ook hier onder zie je enkele voorbeelden:

Dit delen:

HUUR MIJ IN ALS ANIMATOR