Prinsjesdag 2022 – Wat zijn de gevolgen voor de ZZP-er in 2023?

Tijdens de troonrede op Prinsjesdag noemde Koning Willem-Alexander ondernemers onmisbaar voor de Nederlandse economie. Hij zei het tragisch te vinden dat veel ondernemers na de coronapandemie nu opnieuw in de problemen raken. “Het is een hard gelag dat zoveel bedrijven nu opnieuw met grote problemen te maken krijgen vanwege enorme kostenstijgingen. Zeker in het midden- en kleinbedrijf, dat zo belangrijk is voor ons land, hebben veel ondernemers het moeilijk.”

Je zou verwachten dat het ondernemerschap dus extra wordt gestimuleerd. Voor ZZP-ers heeft de miljoenennota echter slecht nieuws. Het Belastingplan van 2023 bevat een aantal belangrijke wijzigingen voor zzp-ers. Zo wordt voor het vierde jaar op rij de zelfstandigenaftrek verder versoberd.

Beeldvorming van de zzp-er vanuit de overheid doet geen recht aan het overgrote deel van de zelfstandigen dat weliswaar zonder personeel, maar wel degelijk als ondernemer werkt. Deze groep varieert van stukadoor tot loopbaanadviseur en van management-consultant tot kapper. Het zijn mensen die uit volle overtuiging kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap en die met hun creativiteit, klantgerichtheid en wendbaarheid een waardevolle bijdrage leveren aan onze krappe, dynamische arbeidsmarkt en economie. En ook zij hebben veel last van gestegen kosten van inkoop en levensonderhoud. Dit kabinet schat de bijdrage van deze groep ondernemers niet op waarde.

Zzp-ers hebben behoefte aan nieuwe, passende en samenhangende regels, die zorgdragen dat deze groeiende groep ondernemers fatsoenlijk en beschermd kan werken. In plaats daarvan schaft het kabinet aftrekposten voor zzp-ers af en wil men hen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering opleggen.

ZZP-ers worden ook te vaak over 1 kam geschoren. Bijvoorbeeld dat alle zzp-ers gedwongen voor zichzelf zijn begonnen. Echter, de meeste Nederlanders die zelfstandige zonder personeel worden, doen dit omdat ze dat zelf graag willen. Omdat ze als eigen baas meer vrijheid hebben; omdat ze een nieuwe uitdaging zoeken of omdat ze ondernemend zijn aangelegd. En niet alle zzp-ers zijn ondernemers werken voor particulieren, maar halen hun opdrachten juist via allerlei verschillende bedrijven binnen.

Dé zzp’er bestaat gewoon niet.
Sommige zzp-ers werken alleen voor particulieren en anderen nemen alleen opdrachten vanuit het bedrijfsleven aan.
Sommige zzp-ers wordt gedwongen (vanuit het bedrijf of door de omstandigheden) en anderen kiezen er juist er voor de volle 100% voor.
De meeste zzp-ers hebben diverse opdrachtgevers (m.a.w. geen schijnzelfstandigheid).
De meeste zzp-ers zijn zich bewust van de risico’s, dat is immers onderdeel van het ondernemerschap. En kiezen toch voor om eigen baas te zijn.

Gelukkig is niet alles negatief wat de miljoenennota betreft, maar het weegt helaas niet op tegen de andere maatregelen. Omdat de miljoenennota een onleesbaar document is, heb ik dat wat de zpp-er als ondernemer treft in een visual samengevat. Overigens staat nog niet alles definitief vast.

Dit zijn onder andere de gevolgen voor ZZP-ers:

 

de ZZP-er in 2023

 

Disclaimer: Ik heb geprobeerd de gegevens uit de Miljoenennota zo correct mogelijk over te nemen. Voor eventuele veranderingen / controle correctheid gegevens verwijs ik je naar de website van de Rijksoverheid en de Kamer van Koophandel.

Geef een reactie